Науката спасява лечебните растения на Европа от изчезване.

Публикувано Oct 14 14:10pm

Природните лекове, които се извличат от медицинските билки са изложени на риск поради промяна на климата и човешката дейност.

Учените на Балканския полуостров използват сателитни снимки и големи изчислителни мощности, за да запазят лековитата сила на природата за следващите поколения.

Ние от Гален-Н се гордеем да бъдем част от толкова мащабен и важен за нас проект.

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/saving-europes-medicinal-plants-extinction?pk_campaign=environment&pk_source=facebook&pk_medium=social&fbclid=IwAR2e6jPn5Ums88YLcfEVJtXF0GBmn0QC9_HLF6BkNu_MGO3HZigDIhtUn4w

Herbal remedies