На вниманието на всички розопроизводители – розова кампания 2022

До

Розопроизводителите

Доставчици на “Гален-Н“ ЕООД

в розоварна с. Зелениково

 

Уважаеми  Дами и Господа розопроизводители,

Във връзка с наближаването на новата розова кампания 2022г. бихме желали да Ви уведомим, че нашето дружество „ Гален-Н“ ЕООД ще изкупува обичайните количества розов цвят, за да може да натовари с  пълен капацитет розоварната в с. Зелениково, както всяка една от предходните години.

За информация и на вниманието на розопроизводителите, които са сключили  договори с нас през 2020г и са ни доставяли цвят през 2021, те се считат за валидни и не е необходимо преподписването им! На всеки един от Вас ще бъде предложен Анекс с нова минималната изкупна цена за реколта 2022г., която предлагаме да бъде  2.50 лева.

Бихме желали да Ви обърнем внимание, че ще платим установената пазарна цена, по-висока от минимално обявената, както всяка една от предходните години. Анексите ще бъдат на разположение за подпис в розоварната в с. Зелениково след 21.03.2022г.

За кампания 2022г., планираме да сключим договори с нови, доказано коректни, розопроизводители.  

По отношение Закона за розата и задължението за деклариране в ОС „Земеделие“ на сключените договори, бихме желали да Ви уведомявам, че тези действащи от 2020г. се считат за валидни и не е нужно да бъдат представяни отново  при подаване на декларация за сключен договор. Номерата на договорите се запазват същите!

Апелираме всички розопроизводители да използват само разрешени препарати за растителна защита за отглеждането на маслодайна роза. Отново напомняме за съществуваща забрана за използване на препарати със съдържание на хлорпирифос. Такива забранени препарати на българския пазар са : Нуреле Д, Хлорсирин 550, Санмба,  Пиринекс сюприйм ЗВ, Агрия 1050+, Терагард плюс, Дурсбан 4 ЕК, Пиринекс 48, Евърсект и други.

Предвид тежката икономическа ситуация в България и с цел улесняване дейността на нашите партньори-розопроизводители, имаме удоволствие да Ви уведомим, че по време на кампанията всеки, който изпитва нужда от финансови средства, ще бъде подпомоган с авансови плащания. Моля да обернете внимание, че за тази кампания, както и за напред, всички разплащания за розов цвят ще бъдат извършвани единствено по банков път!

Напомняме на всички физически лица, че доходите от продажба на розов цвят получени през 2021г.,  подлежат на деклариране с годишната данъчна декларация пред НАП. Предвиденият краен законов срок е 30.04.2022г. (но предвид факта, че 30.04 е неработен ден, той автоматично се премества на 03.05.2022г.). Най-лесният начин на деклариране е посредством персонален ПИК код, който може да бъде получен лично от офис на НАП.

Най-искрено желаем на всички наши настоящи и бъдещи партньори-розопроизводители,  една много добра реколта,  успешна кампания 2022, която да протече спокойно, без напрежение и с удовлетворение от постигнатите резултати за всички нас !

Оставаме на разположение за всякакви възникнали въпроси, уточнения или необходима информация!

Поздрави

Екипът на „Гален-Н“ ЕООД