До Розопроизводителите- Доставчици на “Гален-Н“ ЕООД, в розоварна с. Зелениково

Уважаеми  Дами и Господа розопроизводители,

Новата розова кампания наближава и отново искаме да внесем малко яснота по въпросите свързани  с организацията и реда по провеждането на кампанията.

И през 2023г. нашето дружество „Гален-Н“ ЕООД ще изкупува обичайните количества розов цвят, за да може да натовари с  пълен капацитет розоварната в с. Зелениково, както всяка една от предходните години.

За информация и на вниманието на розопроизводителите, които имат сключен договор от предходните години с нас и са ни доставяли цвят през 2022г., тези договори се считат за валидни и не е необходимо преподписването им! Само при промяна в регистрацията на земеделски производител или други промени касаещи доставчиците е необходимо сключването на нов договор.

За 2023г. сме заложили минимална изкупна цена от 3.60 лева за килограм свеж розов цвят.

Отново обръщаме внимание, че ще платим установената пазарна цена по време на кампанията, която вероятно ще бъде по-висока от минимално обявената, както се е случвало в предходните години.

За кампания 2023г., планираме да сключим договори с нови доставчици – доказано коректни розопроизводители!  

По отношение Закона за розата и задължението за деклариране в ОС „Земеделие“ на сключените договори, бихме желали да Ви уведомявам, че доставчиците със сключени договори от предходни години, които са доставили цвят през 2022г. могат да си декларират същите номера на договори в службите по земеделие! Срокът е 30.04.2023г.!

По отношение на начина на работа Ви уведомяваме, че няма промяна в реда и начина на работа. По време на кампанията всеки, който изпитва нужда от финансови средства, ще бъде подпомогнат с авансови плащания. Моля да обърнете внимание, че всички разплащания за розов цвят ще бъдат извършвани единствено по банков път!

Напомняме на всички физически лица, в т.ч. и земеделски производители, че доходите от продажба на розов цвят получени през 2022г.,  подлежат на деклариране с годишната данъчна декларация пред НАП. Предвиденият краен законов срок е 30.04.2023г. Най-лесният начин на деклариране е посредством персонален ПИК код, който може да бъде получен лично от офисите на НАП.

Апелираме всички розопроизводители да използват само разрешени препарати за растителна защита за отглеждането на маслодайна роза. Отново напомняме за съществуваща забрана за използване на препарати със съдържание на хлорпирифос. Такива забранени препарати на българския пазар са : Нуреле Д, Хлорсирин 550, Санмба,  Пиринекс сюприйм ЗВ, Агрия 1050+, Терагард плюс, Дурсбан 4 ЕК, Пиринекс 48, Евърсект и други.

Най-искрено желаем на всички наши настоящи и бъдещи партньори-розопроизводители,  една много добра реколта,  успешна кампания 2023, която да протече спокойно, без напрежение и с удовлетворение от постигнатите резултати за всички!

Оставаме на разположение за всякакви възникнали въпроси, уточнения или необходима информация!

Поздрави

Екипът на „Гален-Н“ ЕООД