Стартира кампанията по събиране на розовия цвят

В края на месец май започна кампанията по събиране на розовия цвят. Очакванията са за по-голям добив в сравнение с миналогодишния, при запазване на отличните качества на суровината. В производствената база на Гален-Н вече започна преработката на първите доставки розов цвят. Те са добити в собствените насаждения в с. Зелениково и в масивите на Подбалканските котловини.

„Благодарение на непрестанното модернизиране на производствената база и оптимизирането на процеса, планираме да произведем повече розово масло в сравнение с предходни години”, заяви собственикът на Гален-Н Николай Ненков. Разширяването на производствения капацитет се налага от повишаването на интереса към продуктите на Гален-Н и завоюването на нови пазари. В същото време Гален-Н запазва традиционните си партньори, с които работи от години на базата на професионализъм, лоялност и поддържане на постоянно високо качество на продуктите.

Rose Picking