Проект „Внедряване на нова технологична линия“

Dec 24 2020

EU FundingНа 22.12.2020 г. „ГАЛЕН-Н” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1302-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект:

Внедряване на нова технологична линия за разширяване на производствения капацитет в „Гален – Н“ ЕООД, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проект BG16RFOP002-2.040-1302-C01, „Внедряване на нова технологична линия за разширяване на производствения капацитет в „Гален – Н“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Можете да изтеглите пълния текст на съобщението ТУК.