Проект „Внедряване на нова технологична линия“

Dec 24 2020 На 22.12.2020 г. „ГАЛЕН-Н” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1302-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: Внедряване на нова технологична линия за разширяване на производствения капацитет в „Гален – Н“ ЕООД, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на […]

Реколтата от лавандула 2020

„Гален-Н“ ООД с гордост съобщава, че официално стартира събирането на реколтата на българската лавандула 2020.

„Гален-Н“ спонсорира фестивал на розата

Най-голямата българска компания за производство и търговия с етерични масла и натурални екстракти, „Гален-Н“, спонсорира традиционните фестивали на розата в градовете Стрелча и Брезово.

Тютюнево абсолю 2018

Уважаеми клиенти, Днес приключихме с производството на Тютюнево абсолю. Разполагаме със следните сортове:

Лавандулово абсолю 2018 година

Уважаеми клиенти, днес приключихме с производството на Лавандулово абсолю. Качеството на продукта е отлично. Очакваме Вашите заявки за мостри и поръчки!

Розово масло – кампания 2018

Екипът на „Гален-Н” благодари на всички наши партньори и приятели, които участват в кампанията „Българско розово масло за 2018“!

Розова кампания 2019

„Гален-Н“ ООД с гордост обявява началото на новата кампания за розова реколта 2019.