Есцин

Есцин (Escin/Aescin) е вещество, което се извлича от насажденията от див конски кестен, които отглеждаме в България.

Глауцин хидробромид

Извличаме глауцин хидробромид от насажденияти ни от жълт рогатец (Glaucium Flavum ldt) в България.

Галатамин хидробромид

Галантамин хидробромид (понякога изписан  само като галантамин) е алкалоид, който който извличаме от луковици на нарцис

Ескулин

Ескулин (Esculin/Aesculin) е вещество, производно на кумарина, което извличаме от кората на нашите гори от южноевропейски бял ясен (мъждрян) в България.