Ескулин – производствен процес

От кора до бял прах.

Производството на Esculin изисква 18 отделни производствени операции. Всяка технологична операция се ръководи от служител с голям опит и професионализъм.

Фокусът на Гален-Н е върху подобряване на процесите чрез въвеждане на ново, по-ефективно оборудване и подобряване на знанията и уменията на служителите.

Постоянното подобряване на качеството е основна задача пред нас.